Coach Trần Gia Hải

Chuyên gia Đào tạo

& Khai vấn Chuyển hoá

MBA, Master Trainer & Coach (ICF PCC)

Coach Trần Gia Hải

Chuyên gia Đào tạo

& Khai vấn Chuyển hoá

MBA, Master Trainer & Coach (ICF PCC)

Coach Trần Gia Hải

Coach Trần Gia Hải

Chuyên gia Đào tạo

& Khai vấn Chuyển hoá

Coach Trần Gia Hải

Chuyên gia Đào tạo

& Khai vấn Chuyển hoá

Xin chào!

Tôi là Coach Gia Hải, Chuyên gia Khai Vấn cấp PCC (Professional Certified Coach) được chứng nhận bởi ICF (International Coach Federation – Liên đoàn Khai vấn Quốc tế), Tốt nghiệp Thạc sĩ Quản Trị Nguồn Nhân lực (Đại học Nam Columbia (CSU) – Mỹ). Hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia với các vị trí Giám đốc Phát triển Năng lực Kinh doanh (Sales Capability Manager), Giám đốc Huấn luyện (Head of Training) như: Colgate Palmolive (CP), BAT, Fonterra, Prudential, Amway.

Bằng phương pháp phối hợp giữa Đào tạo & Khai vấn Chuyển hóa, Gia Hải sẽ đồng hành & hỗ trợ Bạn trong việc Phát triển Năng lực cá nhân, tối ưu hóa Tiềm năng của bản thân, Thông suốt Nội tại bằng sự Chuyển hóa Tâm thức và đạt được các hoài bảo, mục tiêu mà Bạn đã xác định cho Nhận dạng (Indentity) của chính mình.

Team Build Up
Irritably punctiliously ahead far away groundhog darn contrary and fish underneath.
Strategy
Jeez alas after squarely excellent incessant on less vulgarly checked pertly.
Communication
Flustered precarious jeez unexpectedly overrode glowered away goodness.

Khai vấn

Khai vấn

Coaching (tạm dịch là “khai vấn“) là quá trình hợp tác (partnering) giữa Chuyên gia (Coach) và Bạn (Coachee) trong sự sáng tạo, thúc đẩy suy nghĩ, tạo động lực tối đa hóa tiềm năng bản thân. (ICF)

Khai vấn Chuyển hoá

Khai vấn Chuyển hoá

Khai vấn Chuyển hóa là lĩnh vực khai vấn chuyên sâu, hỗ trợ Bạn Thay đổi Tư duy – Thay đổi Cuộc đời. Giải quyết tận gốc vấn đề và biến đổi tâm thức con người nhằm đạt được các mục tiêu hướng đến sự thành công.

https://coachgiahai.com/wp-content/uploads/2021/12/góc-phải-section3-768x754.png

Kết nối

Bạn & Tôi

Kết nối

Bạn & Tôi

https://coachgiahai.com/wp-content/uploads/2021/12/Thông-suốt-nội-tại-640x674.png

Thông Suốt Nội Tại

https://coachgiahai.com/wp-content/uploads/2021/12/Thay-dổi-tư-duy-thay-dổi-cuộc-dời-640x674.png

Thay Đổi Tư Duy -
Thay Đổi Cuộc Đời

https://coachgiahai.com/wp-content/uploads/2021/12/Lãnh-dạo-tỉnh-thức-800x843-1-640x674.png

Lãnh Đạo Tỉnh Thức

Các khoá Đào tạo & Phát triển Năng lực

Các khoá Đào tạo &

Phát triển Năng lực

https://coachgiahai.com/wp-content/uploads/2022/05/Kỹ-năng-mềm-160x160.png

Kỹ năng mềm

(Soft skills)

https://coachgiahai.com/wp-content/uploads/2022/05/Phát-triển-Năng-lực-Lãnh-dạo-Tỉnh-thức-Mindful-Leadership-Capability-160x160.png

Phát triển Năng lực Lãnh đạo Tỉnh thức

(Mindful Leadership Capability)

https://coachgiahai.com/wp-content/uploads/2022/05/Ứng-dụng-Thông-minh-Cảm-xúc-EI-160x160.png

Ứng dụng Thông minh Cảm xúc (EI) trong công việc & cuộc sống

https://coachgiahai.com/wp-content/uploads/2022/05/Kỹ-năng-mềm-160x160.png

Kỹ năng mềm

Kỹ năng mềm

(Soft skills)

(Soft skills)

https://coachgiahai.com/wp-content/uploads/2022/05/Phát-triển-Năng-lực-Lãnh-dạo-Tỉnh-thức-Mindful-Leadership-Capability-160x160.png

Phát triển Năng lực Lãnh đạo Tỉnh thức

Phát triển Năng lực Lãnh đạo Tỉnh thức

(Mindful Leadership Capability)

(Mindful Leadership Capability)

https://coachgiahai.com/wp-content/uploads/2022/05/Ứng-dụng-Thông-minh-Cảm-xúc-EI-160x160.png

Ứng dụng Thông minh Cảm xúc (EI) trong công việc & cuộc sống

https://coachgiahai.com/wp-content/uploads/2022/05/Ứng-dụng-Năng-lực-Khai-vấn-160x160.png

Ứng dụng Năng lực Khai vấn

https://coachgiahai.com/wp-content/uploads/2022/05/Nhân-dạng-Xây-dựng-Thương-hiệu-cá-nhân-160x160.png

Nhân dạng & xây dựng thương hiệu cá nhân

(Identity & Personal Branding)

https://coachgiahai.com/wp-content/uploads/2022/06/424e436786a846f61fb9-160x160.jpeg

Ứng dụng Lập trình Ngôn ngữ Tư duy (NLP) trong công việc & cuộc sống

https://coachgiahai.com/wp-content/uploads/2022/05/Ứng-dụng-Năng-lực-Khai-vấn-160x160.png

Ứng dụng Năng lực Khai vấn

Ứng dụng Năng lực Khai vấn

https://coachgiahai.com/wp-content/uploads/2022/05/Nhân-dạng-Xây-dựng-Thương-hiệu-cá-nhân-160x160.png

Nhân dạng & xây dựng thương hiệu cá nhân

Nhân dạng & xây dựng thương hiệu cá nhân

(Identity & Personal Branding)

(Identity & Personal Branding)

https://coachgiahai.com/wp-content/uploads/2022/06/424e436786a846f61fb9-1-160x160.jpeg

Ứng dụng Lập trình Ngôn ngữ Tư duy (NLP) trong công việc & cuộc sống

Ứng dụng Lập trình Ngôn ngữ Tư duy (NLP) trong công việc & cuộc sống

Thái độ của chúng ta đối với cuộc sống quyết định thái độ của cuộc sống đối với chúng ta

Thái độ của chúng ta đối với cuộc sống quyết định thái độ của cuộc sống đối với chúng ta

Thái độ của chúng ta đối với cuộc sống quyết định thái độ của cuộc sống đối với chúng ta

(Our attitude toward life determines life’s attitude towards us)

                                                                                                                  (Earl Nightingale)

(Our attitude toward life determines life’s attitude towards us)

(Earl Nightingale)

Thái độ của chúng ta đối với cuộc sống quyết định thái độ của cuộc sống đối với chúng ta

Thái độ của chúng ta đối với cuộc sống quyết định thái độ của cuộc sống đối với chúng ta

(Our attitude toward life determines life’s attitude towards us)

(Earl Nightingale)

Gia Hải's Blog

AllBlog tâm hồnĐào tạo & Phát triển Năng lựcĐường về Tỉnh thứcHành trình khai vấnLãnh đạo tỉnh thứcMạn đàm Nhân sinhTrí tuệ cảm xúc

Gia Hải's Blog

AllBlog tâm hồnĐào tạo & Phát triển Năng lựcĐường về Tỉnh thứcHành trình khai vấnLãnh đạo tỉnh thứcMạn đàm Nhân sinhTrí tuệ cảm xúc
https://coachgiahai.com/wp-content/uploads/2021/12/section7.png

Lãnh đạo tỉnh thức cũng có thể gọi là lãnh đạo từ tâm

Lãnh đạo tỉnh thức cũng có thể gọi là

lãnh đạo từ tâm

Lãnh đạo tỉnh thức cũng có thể gọi là lãnh đạo từ tâm

Mindful Leadership can also be Heartful Leadership

Mindful Leadership can also be Heartful Leadership

OUR LATEST NEWS

Avantage Blog Posts

Đăng ký bản tin và quà tặng

của chúng tôi

Đăng ký bản tin và quà tặng của chúng tôi

Chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn để nhận các bản tin và quà tặng từ Coach Gia Hải.

Rất mong được kết nối và đồng hành cùng Bạn.

Chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn để nhận các bản tin và quà tặng từ Coach Gia Hải.

Rất mong được kết nối và đồng hành cùng Bạn.  Đăng ký bản tin và quà tặng của chúng tôi

  Chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn để nhận các bản tin và quà tặng từ Coach Gia Hải.

  Rất mong được kết nối và đồng hành cùng Bạn.   Thái độ của chúng ta đối với cuộc sống quyết định thái độ của cuộc sống đối với chúng ta

   Thái độ của chúng ta đối với cuộc sống quyết định thái độ của cuộc sống đối với chúng ta

   (Our attitude toward life determines life’s attitude towards us)

   (Earl Nightingale)

   Thái độ của chúng ta đối với cuộc sống quyết định thái độ của cuộc sống đối với chúng ta

   Thái độ của chúng ta đối với cuộc sống quyết định thái độ của cuộc sống đối với chúng ta

   (Our attitude toward life determines life’s attitude towards us)

   (Earl Nightingale)

   Coach Gia Hải

   Coach Trần Gia Hải

   Chuyên gia Đào tạo
   & Khai vấn Chuyển hóa 

   MBA, Master Trainer & Coach (ICF PCC)

   Chuyên gia Đào tạo
   & Khai vấn Chuyển hoá

   MBA, Master Trainer & Coach (ICF PCC)

   Kết nối với Coach Gia Hải

   Kết nối với Coach Gia Hải

   Rất mong được kết nối và đồng hành cùng Bạn trong hành trình Khai vấn Chuyển hóa Tâm thức.

   Rất mong được kết nối và đồng hành cùng Bạn trong hành trình Khai vấn Chuyển hóa Tâm thức.

   AVANTAGEHeadquarters
   Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
   OUR LOCATIONSWhere to find us
   https://coachgiahai.com/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
   GET IN TOUCHAvantage Social links
   Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

   Copyright by Tadateam. All rights reserved.

   Copyright by Tadateam. All rights reserved.