Coach Trần Gia Hải

Chuyên gia Đào tạo

& Khai vấn Chuyển hoá

MBA, Master Trainer & Coach (ICF PCC)

Coach Trần Gia Hải

Chuyên gia Đào tạo

& Khai vấn Chuyển hoá

MBA, Master Trainer & Coach (ICF PCC)

Coach Trần Gia Hải

Coach Trần Gia Hải

Chuyên gia Đào tạo

& Khai vấn Chuyển hoá

Coach Trần Gia Hải

Chuyên gia Đào tạo

& Khai vấn Chuyển hoá

Bạn thân mến,

Tôi là Trần Gia Hải, Thạc sĩ Quản trị nguồn Nhân lực (MBA in HRM), chuyên gia Đào tạo & Khai vấn cấp PCC (Professional Certified Coach) được chúng nhận bởi Liên đoàn Khai vấn Quốc tế (International Coaching Federation).

Trên 15 năm kinh nghiệm trong các vị trí quản lý quan trọng về lĩnh vực Huấn luyện và Phát triển Năng lực (Training & Capability Development) tại các Tập đoàn Đa Quốc Gia, cùng những trải nghiệm trong cuộc sống và thực chiến trong công việc đã đưa tôi đến với lĩnh vực Coaching, cụ thể là Khai vấn Chuyển hóa (Transformational Coach) và Phát triển năng lực Lãnh đạo & Kinh doanh (Sales)

Tôi sẽ đồng hành và hỗ trợ Bạn trong việc:

1. Phát triển Năng lực Lãnh đạo 4.0 & Lãnh đạo Tỉnh thức (Mindful Leadership Capability Development) dựa trên nền tảng của Trí tuệ cảm xúc (Emotional Intelligence) và Thực hành Mindfulness.

2. Phát triển Năng lực Bán hàng & Quản trị Bán hàng (Sales & Sales Management) bao gồm các nội dung phát triển kỹ năng bán hàng dành cho các nhân viên kinh doanh và các cấp quản lý kinh doanh để có thể tổ chức, phát triển, hoạch định chiến lược và vận hành và quản lý bộ máy bán hàng. Nội dung chương trình khóa học được biên soạn từ tài liệu quản lý bán hàng của các tập đoàn đa quốc gia, bao gồm bán hàng B2B và bán hàng B2C.

4. Tư vấn Quản trị Doanh nghiệp, đặc biệt trong Lĩnh vực Quản trị nguồn Nhân lực, Đào tạo & phát triển Năng lực (Learning and Development – L&D)

3. Khai vấn Chuyển hóa: Thông qua Khai vấn Chuyển hoá (Transformational Coaching), chúng tôi hỗ trợ giải quyết tận gốc vấn đề của bạn nhằm đạt được các mục tiêu hướng đến sự thành công và viên mãn trong cuộc sống với phiên bản tốt hơn của chính mình – “Thay đổi Tư duy – Thay đổi Cuộc đời”.

Ngoài ra Gia Hải & các cộng sự sẽ cung cấp các Khóa Đào tạo & Khai vấn nhằm hỗ trợ phát triển năng lực, kỹ năng quan trọng khác nâng cao sự nghiệp & chất lượng cuộc sống của Bạn.

Xin được kết nối & đồng hành cùng Anh Chị, các bạn

Thân ái mến chúc Bạn luôn vui tươi & tràn đầy sức sống

Thân mến
Trần Gia Hải, MBA
Master Trainer & Coach (ICF PCC)

Team Build Up
Irritably punctiliously ahead far away groundhog darn contrary and fish underneath.
Strategy
Jeez alas after squarely excellent incessant on less vulgarly checked pertly.
Communication
Flustered precarious jeez unexpectedly overrode glowered away goodness.

Khai vấn

Khai vấn

Coaching (tạm dịch là “khai vấn“) là quá trình hợp tác (partnering) giữa Chuyên gia (Coach) và Bạn (Coachee) trong sự sáng tạo, thúc đẩy suy nghĩ, tạo động lực tối đa hóa tiềm năng bản thân. (ICF)

Khai vấn Chuyển hoá

Khai vấn Chuyển hoá

Khai vấn Chuyển hóa là lĩnh vực khai vấn chuyên sâu, hỗ trợ Bạn Thay đổi Tư duy – Thay đổi Cuộc đời. Giải quyết tận gốc vấn đề và biến đổi tâm thức con người nhằm đạt được các mục tiêu hướng đến sự thành công.

https://coachgiahai.com/wp-content/uploads/2021/12/góc-phải-section3-768x754.png

Kết nối

Bạn & Tôi

Kết nối

Bạn & Tôi

https://coachgiahai.com/wp-content/uploads/2021/12/Thông-suốt-nội-tại-640x674.png

Thông Suốt Nội Tại

https://coachgiahai.com/wp-content/uploads/2021/12/Thay-dổi-tư-duy-thay-dổi-cuộc-dời-640x674.png

Thay Đổi Tư Duy -
Thay Đổi Cuộc Đời

https://coachgiahai.com/wp-content/uploads/2021/12/Lãnh-dạo-tỉnh-thức-800x843-1-640x674.png

Lãnh Đạo Tỉnh Thức

Các khoá Đào tạo & Phát triển Năng lực

Các khoá Đào tạo &

Phát triển Năng lực

https://coachgiahai.com/wp-content/uploads/2022/05/Kỹ-năng-mềm-160x160.png

Kỹ năng mềm

(Soft skills)

https://coachgiahai.com/wp-content/uploads/2022/05/Phát-triển-Năng-lực-Lãnh-dạo-Tỉnh-thức-Mindful-Leadership-Capability-160x160.png

Phát triển Năng lực Lãnh đạo Tỉnh thức

(Mindful Leadership Capability)

https://coachgiahai.com/wp-content/uploads/2022/05/Ứng-dụng-Thông-minh-Cảm-xúc-EI-160x160.png

Ứng dụng Thông minh Cảm xúc (EI) trong công việc & cuộc sống

https://coachgiahai.com/wp-content/uploads/2022/05/Kỹ-năng-mềm-160x160.png

Kỹ năng mềm

Kỹ năng mềm

(Soft skills)

(Soft skills)

https://coachgiahai.com/wp-content/uploads/2022/05/Phát-triển-Năng-lực-Lãnh-dạo-Tỉnh-thức-Mindful-Leadership-Capability-160x160.png

Phát triển Năng lực Lãnh đạo Tỉnh thức

Phát triển Năng lực Lãnh đạo Tỉnh thức

(Mindful Leadership Capability)

(Mindful Leadership Capability)

https://coachgiahai.com/wp-content/uploads/2022/05/Ứng-dụng-Thông-minh-Cảm-xúc-EI-160x160.png

Ứng dụng Thông minh Cảm xúc (EI) trong công việc & cuộc sống

https://coachgiahai.com/wp-content/uploads/2022/05/Ứng-dụng-Năng-lực-Khai-vấn-160x160.png

Ứng dụng Năng lực Khai vấn

https://coachgiahai.com/wp-content/uploads/2022/05/Nhân-dạng-Xây-dựng-Thương-hiệu-cá-nhân-160x160.png

Nhân dạng & xây dựng thương hiệu cá nhân

(Identity & Personal Branding)

https://coachgiahai.com/wp-content/uploads/2022/06/424e436786a846f61fb9-160x160.jpeg

Ứng dụng Lập trình Ngôn ngữ Tư duy (NLP) trong công việc & cuộc sống

https://coachgiahai.com/wp-content/uploads/2022/05/Ứng-dụng-Năng-lực-Khai-vấn-160x160.png

Ứng dụng Năng lực Khai vấn

Ứng dụng Năng lực Khai vấn

https://coachgiahai.com/wp-content/uploads/2022/05/Nhân-dạng-Xây-dựng-Thương-hiệu-cá-nhân-160x160.png

Nhân dạng & xây dựng thương hiệu cá nhân

Nhân dạng & xây dựng thương hiệu cá nhân

(Identity & Personal Branding)

(Identity & Personal Branding)

https://coachgiahai.com/wp-content/uploads/2022/06/424e436786a846f61fb9-1-160x160.jpeg

Ứng dụng Lập trình Ngôn ngữ Tư duy (NLP) trong công việc & cuộc sống

Ứng dụng Lập trình Ngôn ngữ Tư duy (NLP) trong công việc & cuộc sống

Thái độ của chúng ta đối với cuộc sống quyết định thái độ của cuộc sống đối với chúng ta

Thái độ của chúng ta đối với cuộc sống quyết định thái độ của cuộc sống đối với chúng ta

Thái độ của chúng ta đối với cuộc sống quyết định thái độ của cuộc sống đối với chúng ta

(Our attitude toward life determines life’s attitude towards us)

                                                                                                                  (Earl Nightingale)

(Our attitude toward life determines life’s attitude towards us)

(Earl Nightingale)

Thái độ của chúng ta đối với cuộc sống quyết định thái độ của cuộc sống đối với chúng ta

Thái độ của chúng ta đối với cuộc sống quyết định thái độ của cuộc sống đối với chúng ta

(Our attitude toward life determines life’s attitude towards us)

(Earl Nightingale)

Gia Hải's Blog

AllBlog tâm hồnĐào tạo & Phát triển Năng lựcĐường về Tỉnh thứcHành trình khai vấnLãnh đạo tỉnh thứcMạn đàm Nhân sinhTrí tuệ cảm xúc

Gia Hải's Blog

AllBlog tâm hồnĐào tạo & Phát triển Năng lựcĐường về Tỉnh thứcHành trình khai vấnLãnh đạo tỉnh thứcMạn đàm Nhân sinhTrí tuệ cảm xúc
https://coachgiahai.com/wp-content/uploads/2021/12/section7.png

Lãnh đạo tỉnh thức cũng có thể gọi là lãnh đạo từ tâm

Lãnh đạo tỉnh thức cũng có thể gọi là

lãnh đạo từ tâm

Lãnh đạo tỉnh thức cũng có thể gọi là lãnh đạo từ tâm

Mindful Leadership can also be Heartful Leadership

Mindful Leadership can also be Heartful Leadership

OUR LATEST NEWS

Avantage Blog Posts

Đăng ký bản tin và quà tặng

của chúng tôi

Đăng ký bản tin và quà tặng của chúng tôi

Chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn để nhận các bản tin và quà tặng từ Coach Gia Hải.

Rất mong được kết nối và đồng hành cùng Bạn.

Chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn để nhận các bản tin và quà tặng từ Coach Gia Hải.

Rất mong được kết nối và đồng hành cùng Bạn.


  Đăng ký bản tin và quà tặng của chúng tôi

  Chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn để nhận các bản tin và quà tặng từ Coach Gia Hải.

  Rất mong được kết nối và đồng hành cùng Bạn.


   Thái độ của chúng ta đối với cuộc sống quyết định thái độ của cuộc sống đối với chúng ta

   Thái độ của chúng ta đối với cuộc sống quyết định thái độ của cuộc sống đối với chúng ta

   (Our attitude toward life determines life’s attitude towards us)

   (Earl Nightingale)

   Thái độ của chúng ta đối với cuộc sống quyết định thái độ của cuộc sống đối với chúng ta

   Thái độ của chúng ta đối với cuộc sống quyết định thái độ của cuộc sống đối với chúng ta

   (Our attitude toward life determines life’s attitude towards us)

   (Earl Nightingale)

   Thông tin liên hệ

   Rất mong được kết nối và đồng hành cùng Bạn
   Địa chỉ Email
   Coachgiahai@gmail.com
   Số điện thoại
   0907 509 486
   https://coachgiahai.com/wp-content/uploads/2021/12/góc-phải-section3.png

   Đăng ký bản tin và quà tặng

   của chúng tôi


    BUSINESS ARE FINDING GREAT EMPLOYEES

    Trusted by Biggest
    Business Names

    Our clients have always trusted our expertise and advices. Here’s what they have to say about us.
    https://coachgiahai.com/wp-content/uploads/2019/04/client-01.jpg

    Absolutely spot-on!

    Seamlessly visualize quality intellectual capital without superior collaboration and idea-sharing. Holistically pontificate installed base portals.

    Joanna Prestley

    https://coachgiahai.com/wp-content/uploads/2019/04/client-02-160x160.jpg

    Best decision ever

    Quickly deploy strategic networks with compelling e-business. Credibly pontificate highly efficient manufactured products and enabled data.

    Bradley Smith

    https://coachgiahai.com/wp-content/uploads/2019/04/client-03-160x160.jpg

    Saved my Business

    Dynamically target high-payoff intellectual capital for customized technologies. Objectively integrate emerging core competency communities.

    Priscilla Jackson

    https://coachgiahai.com/wp-content/uploads/2019/04/client-04-160x160.jpg

    All the right answers

    Efficiently enable enabled sources and cost effective products. Completely synthesize principle-centered information after ethical communities.

    Collin Leblanc

    https://coachgiahai.com/wp-content/uploads/2019/04/client-05-160x160.jpg

    The right investment

    Compellingly embrace empowered e-business after user friendly intellectual capital. Interactively actualize front-end processes convergence.

    Lilah Chang

    https://coachgiahai.com/wp-content/uploads/2019/04/client-06-160x160.jpg

    Best people for me!

    Objectively integrate enterprise-wide strategic theme areas with functionalized infrastructures. Interactively productize premium technologies.

    Justin Emerson