Chương trình Huấn luyện “Leading Change”

Trong thế giới VUCA (biến động, bất trắc, phức tạp & mơ hồ) mà chúng ta đang phải đối mặt, không chỉ thích nghi sự thay đổi hay cải tiến từng bước là đủ để ứng phó tình trạng phức tạp, bất trắc và biến động khôn lường. Nhà Lãnh đạo còn cần có một tâm thế tiên phong, chủ động phản ứng và dẫn dắt, tạo ra sự thay đổi tích cực và hình thành sự chuyển hoá toàn diện.

Chân thành cảm ơn Samsung SDS Multicampus đã tạo điều kiện để Gia Hải & cộng sự có cơ hội kết nối với các Anh Chị Quản lý/Lãnh đạo tài năng của Taekwang Vina qua Chương trình Huấn luyện “Leading Change” thật ý nghĩa.

Gia Hải

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Coach Gia Hải

Coach Trần Gia Hải

Chuyên gia Đào tạo
& Khai vấn Chuyển hóa 

MBA, Master Trainer & Coach (ICF PCC)

Chuyên gia Đào tạo
& Khai vấn Chuyển hoá

MBA, Master Trainer & Coach (ICF PCC)

Kết nối với Coach Gia Hải

Kết nối với Coach Gia Hải

Rất mong được kết nối và đồng hành cùng Bạn trong hành trình Khai vấn Chuyển hóa Tâm thức.

Rất mong được kết nối và đồng hành cùng Bạn trong hành trình Khai vấn Chuyển hóa Tâm thức.

AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us
https://coachgiahai.com/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by Tadateam. All rights reserved.

Copyright by Tadateam. All rights reserved.