Chân dung Nhà Lãnh đạo Tỉnh thức qua lăng kính SMC

Tư duy của một nhà Lãnh đạo Tình thức luôn hướng đến các mục tiêu đầu tiên là LÃNH ĐẠO CHÍNH MÌNH. Được hiểu cách đơn giản là “Chúng ta không thể lãnh đạo người khác nếu chưa quản lý được bản thân mình”. Điều này đang thách thức cao độ các khái niệm, các nội dung đào tạo năng lực lãnh đạo theo truyền thống, chỉ tập trung vào các kỹ năng lập như lập Kế hoạch chiến lược, quản lý con người & tài chính Doanh nghiệp. Cách phát triển năng lực theo mô hình “xa xưa” này đang dần trở nên lạc lạc hậu vì không tập trung nền tảng đầu tiên, đó chính là TÂM THỨC nhà Lãnh đạo.

Trong bối cảnh hiện nay, nhà Lãnh đạo muốn dẫn dắt người khác thì trước tiên cần phải HIỂU CHÍNH MÌNH & LÃNH ĐẠO BẢN THÂN HIỆU QUẢ. Từ đó họ mới có thể hiểu & lãnh đạo người khác hiệu quả hơn khi có thể “chạm” vào được động lực bên trong của nhân viên để kết nối bạn và họ bằng những điểm chung về mục đích. Việc thu phục nhân tâm cũng từ đó mà hình thành & nuôi dưỡng xuyên suốt quá trình điều hành & xây dựng văn hóa lãnh đạo.

Thấu hiểu được điều này, nhà Lãnh đạo Tỉnh thức sẽ tập trung phát triển ba “tài sản quý”, đó cũng chính là các phẩm chất nền tảng định hình nên một chân dung của một Mindful Leader. Đó chính là SMC, bao gồm (M) Mindfullness – Sự dụng tâm Chánh niệm, (S) Selfnlessness, sự hy sinh, quên mình & (C) Compassion – Lòng Trắc ẩn.

Tâm thức Nhà Lãnh đạo Tỉnh thức luôn nhắc nhở nhà Lãnh đạo xây dựng môi trường gắn kết đội ngũ từ bên trong thông qua việc thực hành SMC cho bản thân, rồi đến thuộc cấp & mở rộng ra tổ chức. Các vòng tròn tạo sức ảnh hưởng đều có xuất phát điểm từ sự Thông suốt Nội tại của chính là Nhà Lãnh đạo

Hiểu chính mình –> Lãnh đạo bản thân hiệu quả –> Lãnh đạo người khác hiệu quả –> Tác động đến tổ chức.

Gia Hải

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Coach Gia Hải

Coach Trần Gia Hải

Chuyên gia Đào tạo
& Khai vấn Chuyển hóa 

MBA, Master Trainer & Coach (ICF PCC)

Chuyên gia Đào tạo
& Khai vấn Chuyển hoá

MBA, Master Trainer & Coach (ICF PCC)

Kết nối với Coach Gia Hải

Kết nối với Coach Gia Hải

Rất mong được kết nối và đồng hành cùng Bạn trong hành trình Khai vấn Chuyển hóa Tâm thức.

Rất mong được kết nối và đồng hành cùng Bạn trong hành trình Khai vấn Chuyển hóa Tâm thức.

AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us
https://coachgiahai.com/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by Tadateam. All rights reserved.

Copyright by Tadateam. All rights reserved.