Động lực tự thân & sự chuyển hóa

Trong rất nhiều phiên Khai vấn chuyển hoá, khách hàng (Coachee) có mục tiêu muốn thay đổi chính mình như bỏ thuốc lá, giảm cân, ngừng lại mọi thói quen tiêu cực nào đó và thường việc thực hiện gặp nhiều khó khăn đến mức khách hàng luôn nói “Mình không bao giờ có thể!”. Thông thường chuyên gia khai vấn sẽ giúp họ khám phá các rào cản, hay ách tắc nào ngăn trở..Tuy nhiên có khi càng “khám” bao nhiêu thì cũng bị “phá” ra bấy nhiêu vì trăm ngàn lý do khách quan khác. Chính vì thế khi thực hiện khai vấn nếu chỉ tập trung đào sâu vào quá khứ sẽ không giúp khách hàng thoát ra khỏi cách suy nghĩ cũ và không đạt được mục tiêu của phiên.

Lúc này bằng một đề nghị khách hàng hãy hình dung con người mới mà muốn trở thành sau khi đã thay chuyển hoá được chính mình. Sự khác biệt lớn lao này giúp họ thật sự có đủ động lực để quyết định phải làm gì và làm thế nào với cam kết trách nhiệm với chính bản thân.

Sâu hoá Bướm vì thật sự khát khao muốn bay lượn tự do mà vươn ra khỏi kén.

Gia Hải

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Coach Gia Hải

Coach Trần Gia Hải

Chuyên gia Đào tạo
& Khai vấn Chuyển hóa 

MBA, Master Trainer & Coach (ICF PCC)

Chuyên gia Đào tạo
& Khai vấn Chuyển hoá

MBA, Master Trainer & Coach (ICF PCC)

Kết nối với Coach Gia Hải

Kết nối với Coach Gia Hải

Rất mong được kết nối và đồng hành cùng Bạn trong hành trình Khai vấn Chuyển hóa Tâm thức.

Rất mong được kết nối và đồng hành cùng Bạn trong hành trình Khai vấn Chuyển hóa Tâm thức.

AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us
https://coachgiahai.com/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by Tadateam. All rights reserved.

Copyright by Tadateam. All rights reserved.