Nói về ĐỘNG LỰC ( Motive), có thể chơi chữ, dùng chính M.O.T.I.V.E để nói về 6 điều “đắt giá” làm định hướng chung.

  1. M: Money – Tiền. Có thực mới vực được đạo. Điều này thôi miễn bàn.
  2. O: Opportunity – Cơ hội. Cơ hội cho sự thăng tiến, cho việc học hành, nâng cao kiến thức, kỹ năng hay mở rộng mối quan hệ giá trị.
  3. T: Team – Tình đồng đội. Gắn kết đội ngũ là năng lượng cảm hứng lớn lao để yêu mến công việc.
  4. I: Independence – Độc lập. Không ai muốn bị giám sát, soi xét mà chỉ muốn được quan tâm, ghi nhận thành quả và tôn trọng sự độc lập, sáng tạo của riêng mình.
  5. V: Visibility – Sự thể hiện. Ai cũng muốn mọi người thấy được năng lực và sự cống hiến của mình.
  6. E: Energy – Năng lượng. Bầu khí sinh động, năng lượng tích cực, văn hoá Doanh nghiệp lấy phát triến CON NGƯỜI làm trọng tâm.

Còn nhiều điều khác nữa, nhưng khi cần action nhanh thì 6 điều trên là các yếu tố cơ bản để tạo động lực cho “500 anh em”!

Gia Hải

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Coach Gia Hải

Coach Trần Gia Hải

Chuyên gia Đào tạo
& Khai vấn Chuyển hóa 

MBA, Master Trainer & Coach (ICF PCC)

Chuyên gia Đào tạo
& Khai vấn Chuyển hoá

MBA, Master Trainer & Coach (ICF PCC)

Kết nối với Coach Gia Hải

Kết nối với Coach Gia Hải

Rất mong được kết nối và đồng hành cùng Bạn trong hành trình Khai vấn Chuyển hóa Tâm thức.

Rất mong được kết nối và đồng hành cùng Bạn trong hành trình Khai vấn Chuyển hóa Tâm thức.

AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us
https://coachgiahai.com/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by Tadateam. All rights reserved.

Copyright by Tadateam. All rights reserved.