Thật hạnh phúc vì cảm thấy được khai sáng khi thực hành Khai vấn Chuyển hóa (Transformational Life Coaching).

Mình nhận thấy những điểm khai sáng chủ đạo cho chính bản thân bao gồm việc ý thức rõ việc khai vấn trước tiên phải xuất phát từ việc khám phá những cảm xúc của Coachee, chứ không chỉ là bề nổi của vấn đề mà Coachee đưa ra.

Năng lực tự nhận thức (Self awareness) của Coachee phải được kích hoạt thông qua khai vấn và khi Coachee tự nhận thức rõ về mình, cảm xúc của chính mình với vấn đề thì các giải pháp, các bước cần thực hiện sẽ được hiển lộ. Việc khai mở nhận thức sẽ trang bị cho Coachee điều cần làm để chuyển hóa tự tâm.

Từ đó mình hiểu được điều cần cải thiện của chính bản thân là không quá bám vào khuôn mẫu quy trình, tiêu chuẩn đầy lý tính khi thực hành khai vấn. Những cơn điều trị ” cắt cơn” chỉ làm Coachee phần nào giải quyết vấn đề theo tình huống trong khi gốc rễ hay nội tại tinh thần luôn là khởi nguồn mọi câu chuyện thì chưa chạm được.

Việc chăm sóc Thân Tâm Trí của Người Khai Vấn (Coach) với mình giờ đây không chỉ là việc thư giãn, đọc sách, thiền định mà còn cần phải hướng đến sự tỉnh thức, nhận rõ được chính mình mà khám phá đâu là sức mạnh nội tại, là giá trị thật, là nhược điểm ” mọn hèn”.. Biết rõ điều gì làm mình phấn chấn, kiên cường, điều gì dễ quật ngã khi tử huyệt cảm xúc bị chạm vào..

Việc thực hành khai vấn không chỉ là một phiên hoàn hảo, có thể chợt đến bất ngờ khi đủ duyên và khi Thiên Thần Khai vấn bên trong ta được đánh thức.

Gia Hải

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Thông tin liên hệ

Rất mong được kết nối và đồng hành cùng Bạn
Địa chỉ Email
Coachgiahai@gmail.com
Số điện thoại
0907 509 486
https://coachgiahai.com/wp-content/uploads/2021/12/góc-phải-section3.png

Đăng ký bản tin và quà tặng

của chúng tôi


  BUSINESS ARE FINDING GREAT EMPLOYEES

  Trusted by Biggest
  Business Names

  Our clients have always trusted our expertise and advices. Here’s what they have to say about us.
  https://coachgiahai.com/wp-content/uploads/2019/04/client-01.jpg

  Absolutely spot-on!

  Seamlessly visualize quality intellectual capital without superior collaboration and idea-sharing. Holistically pontificate installed base portals.

  Joanna Prestley

  https://coachgiahai.com/wp-content/uploads/2019/04/client-02-160x160.jpg

  Best decision ever

  Quickly deploy strategic networks with compelling e-business. Credibly pontificate highly efficient manufactured products and enabled data.

  Bradley Smith

  https://coachgiahai.com/wp-content/uploads/2019/04/client-03-160x160.jpg

  Saved my Business

  Dynamically target high-payoff intellectual capital for customized technologies. Objectively integrate emerging core competency communities.

  Priscilla Jackson

  https://coachgiahai.com/wp-content/uploads/2019/04/client-04-160x160.jpg

  All the right answers

  Efficiently enable enabled sources and cost effective products. Completely synthesize principle-centered information after ethical communities.

  Collin Leblanc

  https://coachgiahai.com/wp-content/uploads/2019/04/client-05-160x160.jpg

  The right investment

  Compellingly embrace empowered e-business after user friendly intellectual capital. Interactively actualize front-end processes convergence.

  Lilah Chang

  https://coachgiahai.com/wp-content/uploads/2019/04/client-06-160x160.jpg

  Best people for me!

  Objectively integrate enterprise-wide strategic theme areas with functionalized infrastructures. Interactively productize premium technologies.

  Justin Emerson