Thật hạnh phúc vì cảm thấy được khai sáng khi thực hành Khai vấn Chuyển hóa (Transformational Life Coaching).

Mình nhận thấy những điểm khai sáng chủ đạo cho chính bản thân bao gồm việc ý thức rõ việc khai vấn trước tiên phải xuất phát từ việc khám phá những cảm xúc của Coachee, chứ không chỉ là bề nổi của vấn đề mà Coachee đưa ra.

Năng lực tự nhận thức (Self awareness) của Coachee phải được kích hoạt thông qua khai vấn và khi Coachee tự nhận thức rõ về mình, cảm xúc của chính mình với vấn đề thì các giải pháp, các bước cần thực hiện sẽ được hiển lộ. Việc khai mở nhận thức sẽ trang bị cho Coachee điều cần làm để chuyển hóa tự tâm.

Từ đó mình hiểu được điều cần cải thiện của chính bản thân là không quá bám vào khuôn mẫu quy trình, tiêu chuẩn đầy lý tính khi thực hành khai vấn. Những cơn điều trị ” cắt cơn” chỉ làm Coachee phần nào giải quyết vấn đề theo tình huống trong khi gốc rễ hay nội tại tinh thần luôn là khởi nguồn mọi câu chuyện thì chưa chạm được.

Việc chăm sóc Thân Tâm Trí của Người Khai Vấn (Coach) với mình giờ đây không chỉ là việc thư giãn, đọc sách, thiền định mà còn cần phải hướng đến sự tỉnh thức, nhận rõ được chính mình mà khám phá đâu là sức mạnh nội tại, là giá trị thật, là nhược điểm ” mọn hèn”.. Biết rõ điều gì làm mình phấn chấn, kiên cường, điều gì dễ quật ngã khi tử huyệt cảm xúc bị chạm vào..

Việc thực hành khai vấn không chỉ là một phiên hoàn hảo, có thể chợt đến bất ngờ khi đủ duyên và khi Thiên Thần Khai vấn bên trong ta được đánh thức.

Gia Hải

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Coach Gia Hải

Coach Trần Gia Hải

Chuyên gia Đào tạo
& Khai vấn Chuyển hóa 

MBA, Master Trainer & Coach (ICF PCC)

Chuyên gia Đào tạo
& Khai vấn Chuyển hoá

MBA, Master Trainer & Coach (ICF PCC)

Kết nối với Coach Gia Hải

Kết nối với Coach Gia Hải

Rất mong được kết nối và đồng hành cùng Bạn trong hành trình Khai vấn Chuyển hóa Tâm thức.

Rất mong được kết nối và đồng hành cùng Bạn trong hành trình Khai vấn Chuyển hóa Tâm thức.

AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us
https://coachgiahai.com/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by Tadateam. All rights reserved.

Copyright by Tadateam. All rights reserved.