Nhận thức Xã hội

Một trong những cách luyện khả năng “Nhận thức Xã hội” (nhận diện và hiểu thế giới cảm xúc của người khác) rất thú vị đó là thực hành quan sát EQ (Thông minh cảm xúc) qua các bộ Phim.

Mình rất “ghiền” Phim trên Netflix, HBO, Cinemax… Không chỉ xem cho vui, để giải trí, mình thích quan sát trạng thái tâm lý của từng nhân vật, cách họ biểu hiện và kiểm soát cảm xúc, cách tương tác giữa các mối quan hệ, xử lý tình huống. Có khi quay lại các đoạn trước để hiểu cho “ngọn ngành”.

Quan sát mọi người ở đời thực cũng thú vị không kém. Chỉ khác là không thể vừa nằm ngồi ngã nghiêng, uống Trà đá, ăn Chocolate rồi quan sát bá tánh đang “hỉ nộ ái ố” như xem Phim được! 

Gia Hải

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Coach Gia Hải

Coach Trần Gia Hải

Chuyên gia Đào tạo
& Khai vấn Chuyển hóa 

MBA, Master Trainer & Coach (ICF PCC)

Chuyên gia Đào tạo
& Khai vấn Chuyển hoá

MBA, Master Trainer & Coach (ICF PCC)

Kết nối với Coach Gia Hải

Kết nối với Coach Gia Hải

Rất mong được kết nối và đồng hành cùng Bạn trong hành trình Khai vấn Chuyển hóa Tâm thức.

Rất mong được kết nối và đồng hành cùng Bạn trong hành trình Khai vấn Chuyển hóa Tâm thức.

AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us
https://coachgiahai.com/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by Tadateam. All rights reserved.

Copyright by Tadateam. All rights reserved.