Nhật ký thực hành Mindfulness (1)

Ăn đậu phộng

Hôm nay khi nghỉ ngơi giữa lúc làm việc, mình có cả chục ông thầy Zen Master dạy cho cách ăn đúng, đó là mấy em đậu phộng rang giòn rụm. Cầm từng hạt, cảm được mấy em nhỏ xíu. Bóc mấy cái vỏ mỏng tanh, ngửi thấy thơm thơm, khét khét. Nhai từng hạt, cảm cái bùi, cái khô khốc mà nuốt rồi chill một ngụm trà đậm vị nồng nàn.
Từng khoảnh khắc nghỉ ngơi và hiện diện trong tỉnh thức đơn sơ thế thôi.
Gia Hải

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Coach Gia Hải

Coach Trần Gia Hải

Chuyên gia Đào tạo
& Khai vấn Chuyển hóa 

MBA, Master Trainer & Coach (ICF PCC)

Chuyên gia Đào tạo
& Khai vấn Chuyển hoá

MBA, Master Trainer & Coach (ICF PCC)

Kết nối với Coach Gia Hải

Kết nối với Coach Gia Hải

Rất mong được kết nối và đồng hành cùng Bạn trong hành trình Khai vấn Chuyển hóa Tâm thức.

Rất mong được kết nối và đồng hành cùng Bạn trong hành trình Khai vấn Chuyển hóa Tâm thức.

AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us
https://coachgiahai.com/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by Tadateam. All rights reserved.

Copyright by Tadateam. All rights reserved.