Nhìn sâu (deep looking)

Đứng giữa thiên nhiên kỳ vĩ, mình đã nghĩ đến bao cuộc đời mà mình đang đồng hành cùng họ trên con đường Khai vấn Chuyển hóa Tâm thức.

Ước gì mình và các bạn, các anh chị ấy cùng đứng nơi này mà nhìn ngắm và cảm nhận được niềm hạnh phúc tự Tâm thật lớn lao mà bình dị..

Vì khi biết rằng bao nhiêu con người không được như mình, họ không thể còn nhìn thấy ánh sáng, thấy mây núi bạt ngàn, xanh thẫm như thế này thì bao nỗi đoạn trường cũng bỗng chốc nhẹ hẫng như đám mây kia.

Gia Hải

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Coach Gia Hải

Coach Trần Gia Hải

Chuyên gia Đào tạo
& Khai vấn Chuyển hóa 

MBA, Master Trainer & Coach (ICF PCC)

Chuyên gia Đào tạo
& Khai vấn Chuyển hoá

MBA, Master Trainer & Coach (ICF PCC)

Kết nối với Coach Gia Hải

Kết nối với Coach Gia Hải

Rất mong được kết nối và đồng hành cùng Bạn trong hành trình Khai vấn Chuyển hóa Tâm thức.

Rất mong được kết nối và đồng hành cùng Bạn trong hành trình Khai vấn Chuyển hóa Tâm thức.

AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us
https://coachgiahai.com/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by Tadateam. All rights reserved.

Copyright by Tadateam. All rights reserved.