Thấu cảm là một năng lực vô cùng cần thiết cho một nhà Lãnh đạo Tỉnh thức (Mindful Leader) hay một Transformational Coach. Nó không phải chỉ đơn giản là hiểu người khác, mà còn là sự hiện diện, là cảm xúc của mình khi kết nối những câu chuyện, các vấn nạn hay tâm trạng của họ với các sự kiện tương tự mà mình đã từng trải qua…

Vì vậy mà Thấu cảm có thể nói là một kết nối mang tính hy sinh, đầy tổn thương!

Thấu cảm nhưng vẫn vững chãi, hỗ trợ và đồng hành xuyên suốt thật sự không chỉ là một năng lực quí hiếm mà còn là một phẩm chất đầy tình người ! ♥️

Gia Hải

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Coach Gia Hải

Coach Trần Gia Hải

Chuyên gia Đào tạo
& Khai vấn Chuyển hóa 

MBA, Master Trainer & Coach (ICF PCC)

Chuyên gia Đào tạo
& Khai vấn Chuyển hoá

MBA, Master Trainer & Coach (ICF PCC)

Kết nối với Coach Gia Hải

Kết nối với Coach Gia Hải

Rất mong được kết nối và đồng hành cùng Bạn trong hành trình Khai vấn Chuyển hóa Tâm thức.

Rất mong được kết nối và đồng hành cùng Bạn trong hành trình Khai vấn Chuyển hóa Tâm thức.

AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us
https://coachgiahai.com/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by Tadateam. All rights reserved.

Copyright by Tadateam. All rights reserved.