Tin vào chính mình và người khác

Việc những người tốt (trong đó có bạn) làm sai hay chưa được như mong đợi việc gì đó, không có nghĩa là bản thân họ có vấn đề gì cả mà bởi vì phương pháp của họ không hiệu quả. Nghĩ về mọi người và công việc theo cách này sẽ khiến chúng ta ngừng việc nghĩ xấu về người khác hoặc tự đánh giá quá thấp bản thân.

Điều này có nghĩa là bạn tách biệt giữa việc mọi người đã làm hay không làm gì và việc họ là ai.=

Hãy thử nhìn theo hướng ngược lại. Những người không có niềm tin này sẽ theo dõi một nhân viên hay cộng sự làm điều gì đó theo một cách khác và nghĩ những điều đại loại như ” đúng là cái cách mà anh ấy hay làm rồi hay là “..làm như vậy chứng tỏ rằng họ..” Lối suy nghĩ này rất kém hiệu quả trong việc tạo dựng các mối quan hệ tốt vì chỉ nhìn vào công việc mà nhận định về con người. Bạn có muốn người khác nghĩ về bạn như thế không? Chắc chắn không. Do đó sẽ hiệu quả hơn nếu bạn nghĩ rằng bạn và nhân viên, cộng sự của bạn luôn luôn làm tốt nhất có thể và đơn giản là cần thay đổi cách làm việc để có thể đạt được một kết quả khác.

Cách hữu hiệu để thay đổi cách cư xử chính là thay đổi suy nghĩ của bạn. Không chỉ là ” downline ” tin tưởng vào Lãnh đạo mà Lãnh đạo cũng phải tin tưởng vào những người mà mình đang dẫn dắt. Bạn sẽ tạo nên những kết quả khác biệt.

Gia Hải

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Coach Gia Hải

Coach Trần Gia Hải

Chuyên gia Đào tạo
& Khai vấn Chuyển hóa 

MBA, Master Trainer & Coach (ICF PCC)

Chuyên gia Đào tạo
& Khai vấn Chuyển hoá

MBA, Master Trainer & Coach (ICF PCC)

Kết nối với Coach Gia Hải

Kết nối với Coach Gia Hải

Rất mong được kết nối và đồng hành cùng Bạn trong hành trình Khai vấn Chuyển hóa Tâm thức.

Rất mong được kết nối và đồng hành cùng Bạn trong hành trình Khai vấn Chuyển hóa Tâm thức.

AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us
https://coachgiahai.com/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by Tadateam. All rights reserved.

Copyright by Tadateam. All rights reserved.