HomeCategory

Trí tuệ cảm xúc - Coach Gia Hải

Nhận thức Xã hội

Một trong những cách luyện khả năng “Nhận thức Xã hội” (nhận diện và hiểu thế giới cảm xúc của người khác) rất thú vị đó là thực hành quan sát EQ (Thông minh cảm xúc) qua các bộ Phim. Mình rất “ghiền” Phim trên Netflix, HBO, Cinemax… Không chỉ xem cho vui, để giải...

Chú Hề bốc vác & EQ3

“Ngày xưa”, thời mà gần như ai cũng nghèo, nhà nhà rần rần nuôi heo để phần nào trang trải khó khăn, mình mỗi tháng phải mang sổ đến chen chúc, “chầu chực” tại các cửa hàng phân phối cám, bột dinh dưỡng dành cho các em ủn. Trong kho mịt mù cám bay, nóng...

Thông suốt Nội tại

Khi một tín hữu cầu nguyện, không phải lúc nào cũng là “xin ơn phúc”, mà còn là một trạng thái tỉnh tâm, nhìn lại mình, hiểu rõ cảm xúc mình đang biểu hiện. Khi một người “step back”, lùi lại quan sát các phiên bản tâm thức mình đang xung đột, đang mâu thuẫn...

Coach Gia Hải

Coach Trần Gia Hải

Chuyên gia Đào tạo
& Khai vấn Chuyển hóa 

MBA, Master Trainer & Coach (ICF PCC)

Chuyên gia Đào tạo
& Khai vấn Chuyển hoá

MBA, Master Trainer & Coach (ICF PCC)

Kết nối với Coach Gia Hải

Kết nối với Coach Gia Hải

Rất mong được kết nối và đồng hành cùng Bạn trong hành trình Khai vấn Chuyển hóa Tâm thức.

Rất mong được kết nối và đồng hành cùng Bạn trong hành trình Khai vấn Chuyển hóa Tâm thức.

AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us
https://coachgiahai.com/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by Tadateam. All rights reserved.

Copyright by Tadateam. All rights reserved.